Добра немска граматика

Все още често чувам старите клишета, че граматиката на немския език е “препъни камъкът” в овладяването на езика. Но дали тя наистина е страшилище? Моят отговор винаги е бил отрицателен, защото тя е трудна за всеки, който я изучава откъснато от живата реч.  Но комуникативният подход при овладяването на езика сложи нещата по местата им. Център на ученето стана процесът на разбиране, говорене, писане, като граматичните правила следват уменията и се разкриват след тях. Така всеки учащ може да разбере тази част на граматиката, която се явява в живата реч без никаква трудност. 

Граматиката е суха и абстрактна наука. Умението да я обясниш разбираемо и да се абстрахираш от ненужните детайли показва експертност и професионализъм.

 

И тук трябва да се разграничава между практическа граматика за учене на немски и граматика на немския език.

Когато човек учи езика, не е необходима както кратка така и подробна граматика на немския език. Тя е предназначена предимно за специалисти и представя целостта на немския език откъм граматичната му страна. Като учебно помагало обаче добрата немска граматика е съсредоточена върху най-важното при общуването на езика в конкретна тема. При обясненията езикът е научен, но разбираем за учащи. 

 

За мен най-добрата немска граматика за учащи е тази, която дава основите за системата на езика и се разкрива в комуникативен план.  

Когато  главните граматически явления се разбират без притеснения и се прилагат в практиката с минимален брой грешки, тогава граматиката е добра, защото върши работа. От изключителна важност е фактът, че върху тези стабилни вече знания може да се надграждат безпроблемно бъдещите. Така езиковите знания набъбват бързо и са коректни в голямата си част.

 

В курса по немска граматика съм се спряла на немския глагол на ниво А1. 

Защото на първо ниво тази граматична категория за мен е най-важната за правилно усвояване на целия езиков материал. Около глагола се изгражда всяка реплика от общуването. За да бъде разбран говорещият, той трябва да сложи глагола в правилното лице и време. И да изгради изречението правилно. Тогава общуването може да се осъществи. 

 

А това за мен е приоритет в преподаването - езиковите знания да служат на учащия в практиката. 

Затова в тази целенасочено практическа граматика съм включила най-важното за немския глагол от нивото за съвсем начинаещи - сегашно и минало свършено време, минало несвършено на спомагателните глаголи, спрежение на глаголите спрямо времената, видове глаголи според спреженията, видове изречения и мястото на глагола в тях, заповедните форми на глагола и модалните глаголи като форми и употреба. Към тях съм прибавила кратки, точни обяснения, които са последвани от достатъчно на брой упражнения за осмисляне на граматичната единица. 

 

Освен това абсолютно безплатно могат да се свалят практически полезни таблици на глаголните форми, които през преподавателските си години съм съставяла, преработвала и шлифовала многократно, за да достигнат до този си оптимален вид, от който усвояваш системата + конкретните форми лесно, защото са подредени по определена логика. Така учащият не се губи в много и ненужни правила, които не разбира, защото не е активен участник в прилагането им. Не се губи и в огромни детайлни до последно таблици, в графите на които той забравя, какво всъщност е тръгнал да учи. Можеш да гледаш и видеото, което направих за минало свършено време в помощ на изучаващите немски език и публикувах преди време в YouTube - профила на Via Germanika. Така ще

придобиеш представа за стила ми на преподаване. 

Поръчай курса по немска граматика ниво начинаещи, ако имаш проблеми с немския глагол - попълни пропуските си, научи нови неща, автоматизирай в упражнения. И накрая направи тест, за да провериш, доколко  знанията ти са стабилни. Бързо и ефективно обучение точно в целта! Вземи предвид и още една важна причина:

До 30.09. можеш да се възползваш от уникалната ни Мега Отстъпка от цели 20%, защото тази година Виа Германика празнува 20 годишен юбилей! Така че сега този курс е с 20% отстъпка и с това под 50 лв! Струва си да поръчаш! Защото това наистина е добра немска граматика. Още за този курс можеш да прочетеш в тази статия от блога ми, а за другите онлайн курсове по немски със самоучителя "Немският е лесен" има информация в тази статия - те също са с 20% Юбилейна Отстъпка!