Експертни видео съвети за успешно учене на немски онлайн

Немски език и новите онлайн предизвикателства пред препователи и курсисти 

Дигитализацията на нашето време не може да изключва образованието. Нали именно чрез него подготвяме бъдещето. Дигиталното езиково обучение е възможност за всички да получат лесен достъп до качествени знания. Но същевременно е и необходимост. Защото обучението трябва да се извършва по съвременен начин, за да е адекватно и да отговаря на времето, в което живеем. Нима можем да ковем бъдещето с архаични форми от миналото? 

Обучението по немски език във виртуално-присъствена форма вече стана постоянна форма на провеждане на курсове в повечето езикови училища по света, както и във филиалите на Гьоте институт. И не случайно това е масово явление. Онлайн обучението live дава страхотни възможности за качествено обучение с трайни знания по немски език - възможности от нов тип. Естествено при условие, че притежава определени характеристики. И те се крият в готовността на двете страни - учители и курсисти - да прегърнат новите възможности и да се възползват с пълна сила от тях.

Какви са тайните на успешното онлайн обучение по немски с учител на живо? И може ли онлайн обучението да е успешно? Вече почти чувам недоверчивите  отрицателни отговори. И те ме карат да се усмихвам. Всъщност моят опит от виртуалната класна стая показва ясно, че онлайн комуникирам с учениците си толкова лесно, колкото и в учебната зала. И още: трудностите, които обучаемите срещат при умението говорене са същите, които познавам от преди - това, че сме онлайн не ги увеличава. А също: и присъствено и онлайн има курсисти, които бързо разбират обясненията ми по немска граматика и други, на които им е трудно. 

Със сигурност учителят вече трябва да подготви часа си за онлайн обучение по различен и адекватен начин. Това са нови форми на работа, нов методически подход, друг стил на работа. Включвайки ги в онлайн занятието учителят създава подходящата атмосфера на взаимно учене и подкрепа. Създава и предпоставки за положителни емоции в часа. 

Но как да подходи курсистът? Може ли той да бъде пасивен, почти анонимен наблюдател на учебния процес и да натрупа знания? И как може да си помогне, за да извлече от обучението всички ползи за себе си?

Виж видеото ми: Тайните на успешното учене. Научи, че държиш успеха в ръцете си! И се включи с удоволствие в онлайн курсовете на Виа Германика с учител live - регистрирай се за актуалните в този момент на интернет платформата Онлайн Виа Германика.