Искаш да Научиш немски? Учи тогава комуникативно

Гинка Витанова за ролята на езиковите умения при успешното обучение по немски

 

Какво е да научиш чужд език? Кой е критерият, че го владееш? Очевидно все още за моя изненада това за мнозина е неясно. Защото продължава да битува схващането, че ако научиш граматичните правила и можеш да зубриш думи, “ще можеш да се оправиш” в разговор. Каква заблуда! Защото за да може да се общува на чужд език, са необходими добре развити езикови компетенции за разбиране и прилагане на езика.

Моят избор и при курсовете с УЧИТЕЛ и при тези със САМОУЧИТЕЛЯ “Немският е лесен” винаги е комуникативната методика. Именно тя залага на езиковите умения и изхожда от тях, за да изгради конкретния урок и цялото ниво. Граматиката е на фонов режим без да е омаловажена. Просто е включена като част от езиковото развитие, което всъщност е мястото ѝ в живия език.  

Как е изграден един урок по комуникативната методика?  Най-важното е, че всеки урок има 1 тема и тя е разгърната според нивото на учебната система по аспекти.

Например темата “Kleidung” се разглежда при съвсем начинаещи ниво А1.1 и в самоучителя ми “Немският е лесен” включва следните аспекти:

- видовете дрехи и аксесоари, 

- кратки диалози за покупка на облекло, 

- ориентиране в онлайн магазин, 

- цена и произхождащите от това числа и тяхното затвърждаване до четирицифрени

- четене с разбиране на тема Online - Shopping, 

- слушане с разбиране на тема описание на покупка, 

- комуникативните елементи при разговор на тема купуване и изразяване на положително и отрицателно мнение. 

 

Произтичащите от тази тема думи са около 100, а граматичните елементи са: 

- глаголи с винителен падеж, 

- съществителното във винителен падеж, 

- структурата на разширеното просто изречение, 

- глаголът mögen в 2 форми и спрежение.

 

По комуникативната методика думите и граматиката към урока се упражняват многократно по различни канали. Това е изключително ефективно за процеса на учене. 

Затова  всеки раздел на урока е с първични за затвърждаване на взетия материал упражнения. В самоучителя "Немският е лесен" има разбира се отговори за проверка. Във специални раздели има упражнения за вторично затвърждаване, творчески задачи, думите като немско- български речник, включително и с аудио запис за правилно изговаряне и слушане и обобщение на най-важните комуникативни, лексикални и граматични структури. Така до края на урока всички нови знания и умения по тази тема са разгърнати по различен начин и повторени многократно, но не папагалски, а в различни ситуации от ежедневието.

 

Същата тема е разработена и на ниво В1 и В1+.

Работила съм с различни учебни системи за тези нива през годините. Но тогава вече в уроците са включени изразяване на мнение по дискусионни въпроси, напр за модата, влиянието ѝ в обществото, изразяване на личността чрез модата, модни течения през вековете или пък дебатиране по предимства и недостатъци на онлайн пазаруването. Произтичащите от това думи вече надграждат елементарните от ниво А1, речта се обогатява с прилагателни, описанията стават много обстойни и картинни. Граматиката е посветена най- вече на цялото склонение на прилагателното име, на видовете сравнения, както и на изразите за дискусии и изразяване на мнение.

Ето така постепенно ниво след ниво се изграждат уменията за четене на текст с разбиране, за слушане с разбиране, за говорене на лесни и сложни теми или за писане.

Неоспорим факт е, че можем да ПОЛЗВАМЕ чуждия език в ежедневието или на работа УСПЕШНО, само ако наистина сме развили и надградили езиковите компетенции за разбиране и прилагане на езика. Редом с тях се надграждат лексикалните и граматичните знания според темата, над която се работи, а не откъснато като списъци, па макар и с красиви картинки. Без контекст не могат да се изградят разбирането на казаното или прочетеното, както и да се реагира езиково точно и вярно. 

Но защо искаш да научиш немски? Нали за да РАЗБИРАШ и да можеш да ГОВОРИШ? Заложи тогава на комуникативната методика. 

Ако си съвсем начинаещ, тествай безплатно урок 1 на самоучителя “Немският е лесен” на ниво А1.1 или А1.2. Ако ти хареса, продължи, като го поръчаш от твоя профил в Онлайн Виа Германика.

Ако си на по-високо ниво, приобщи се към качествените онлайн курсове по немски с Учител в реално време. Информация за актуалните курсове можеш да намериш също на Онлайн Виа Германика.