Как да научиш лесно много думи по немски?

Един от начините, които дават изключителен резултат, е използването на Мемокарти. Този метод е свързан със създаването на картотеки, които се подреждат по определен начин. Методът е ефективен, но понякога или много трудоемък или дава всичко наготово. Затова аз разработих практичен начин за 100% научаване на думите с Моите Мемокарти.

Какви са предимствата на Моите Мемокарти?

Моите Мемокарти са предназначени за индивидуално научаване на проблематичната лексика. А за всеки човек тя е различна. Затова готовите флашкарти по нива не са ефикасни. Ученето с мемокарти, които правиш сам, спестява време, усилия и организира само лексика, която се затрудняваш да научиш. Другите думи всъщност вече си овладял по време на урока, няма смисъл да си губиш времето с тях. Ето защо познатите начини за научаване на думите не ти вършат работа:

1. Когато думите се учат само от тетрадка - речник или от учебника, често се запаметява тяхната последователност, а не самите чужди думи. Тетрадката- речник е необходим списък на новите думи, когато е организиран според темите, към които те излизат. Проблемът е, че те са подредени винаги по един и същ начин. Затова никой не може да си спомни за думите и тяхното значение, ако те не се изпитват по поредността им. Тук на помощ идват мемокартите, при които думите могат да се изпитват винаги на случаен признак.

2. Когато лексиката се учи по утвърдения вече за жалост в България начин чрез писане на думата по 20-30 пъти, резултатът е плачевен по ясни причини – думите се изписват механично, не се изговарят, значението им въобще не се взема предвид. Как да се запомнят тогава! При ученето с мемокартите на Виа Германика ти сам правиш твоите лични мемокарти. Изписвайки ги от двете страни ти вече ги запомняш чрез писане – на чуждия език и на майчиния. Хубаво е да ги изчетеш веднага на глас. Ако искаш да запомниш някоя особеност, можеш да я маркираш в друг цвят, например рекцията на глагола или съществителното, рода или формите на силните глаголи. Така я запомняш по още един начин – чрез цвят.

3. Не всеки учи думи лесно. Често хората не знаят, как те самите помнят най-ефективно. Много често се установява, че думите се запомнят за момента или за няколко часа или дни, а после се забравят. Това се дължи на факта, че в началото те се натрупват в краткосрочната памет, която запазва информациите само за 7 дни. След това думите трябва да се повтарят перидиодично, за да се прехвърлят от краткосрочната в дългосрочната памет. Чак тогава думите стават използваеми при всякакви ситуации. Ученето с мемокарти решава именно проблема със запаметяването в дългосрочната памет. И затова е един от най-ефективните за целта методи, като при това функционира и съвсем просто.

4. Работата с Моите Мемокарти е опростена, затова и лесна. Тъй като сам правиш своите мемокарти, ти можеш дори да ги групираш по определена лексикална тема, например „Облекло“. Или по граматична тема, например всички силни глаголи по редици за по-лесно запомняне, а после да им променяш реда произволно при изпитването. Или пък правиш група за изрази и поговорки, защото тяхното запомняне винаги изисква повече време.  Вариантите са много и зависят от материала, който вземаш.

5. С Моите Мемокарти можеш да спестиш много време, учейки думите изключително ефективно. Разбира се трябва да си водиш тетрадка-речник от класически тип. От всеки урок има думи, които не можеш да запомниш добре или бъркаш. Само тях записваш върху мемокартите. Така комбинираш ученето на думите от учебника чрез текстовете, тетрадката-речник, в който всички думите са подредени по реда на излизането им в уроците, и мемокартите, които използваш за думите, които представляват трудност за самия теб. Премествайки точно тези думи с помощта на мемокартите в дългосрочната памет ти ще можеш да използваш цялостното словно богатство, което си взел в учебника, и да се изразяваш богато. А нали това е целта?

Ако желаеш, направи запитване за Моите Мемокарти в един от четирите цвята, в които са разработени. Можеш да ги комбинираш и с тетрадка-речник в същия цвят. Започни да учиш думите трайно! Без да ги забравяш!

Прочети тук също, как да учиш със самоучителя "Немският е лесен", в който за първо ниво А1 има 1400 думи и изрази. В него редовно ще получаваш подкрепа чрез експертни съвети за ученето на конкретни думи и изрази. Опитай с НАПЪЛНО безплатен уводен демо курс или безплатни уроци по немски език към онлайн курсовете по немски сега!