Колко думи трябва да обхваща един курс по немски?

Онлайн курс по немски - какво прави квалифицираният учител преди старта му?

 

Днес отново се заех с подготовката на летните онлайн курсове по немски с учител в реално време. Предварителната работа на учителя винаги е остава скрита за ученици и родители, но тя всъщност е най- важната предпоставка за успешния учебен процес. Ако искаме да постигнем добро онлайн обучение по немски, определено се нуждаем от достатъчно време, за да изпипаме изцяло работните материали за нашите курсисти. Така те просто с 1 клик в профила си подготвят домашното си бързо и лесно. А това вече над 22 години е моя важна цел. 

 

Така че днес отворих учебната система за ниво В1 - нова, съвременна, модерна - и се задълбочих в урок 1. Как е построен, какви са целите по страници, какъв речеви модел дава, какви са лексикалните единици, които са включени, как развива уменията - с това детайлно проучване на съдържанието започнах работния си ден.  Представих си първия учебен час, в който курсистите са най-неуверени в говоренето. Ще могат ли да са активни? Да, темата ми хареса за начало на обучение по немски - подтиква към изказване на мнение, защото е близка до всеки млад човек. Думите са добре групирани, онагледени, поднесени в текстове, които представят днешните аспекти. Хубав разговорен немски език, в който изреченията са типични за ежедневната комуникация между младежи. Ще могат да говорят, трябва само да ги поощря в час. Припомних си старите учебници по немски с теми, далечни от техния свят, при които участниците трудно можеха да свикнат, да се отпуснат и да влязат в ритъма на ползотворното учене. 

 

След това започвам да записвам непознатите думи в  хронологична последователност. Нашите курсове с учител са уникални с това, че всеки курсист на Виа Германика има профил в нашата собствена образователна платформа, който се активира с плащането. Там се намират не общи учебни ресурси, а конкретни материали по уроците на записания курс. Единият вид е немско-български речник подготвен от преподавателя с внимание към всеки детайл от формата на думата, употребата ѝ или нейният превод. Качени на образователната ни платформа Онлайн Виа Германика те спестяват много усилия от страна на курсистите за писане на думи и начина на тяхното учене. 

 

Отнема време да се огледат думите и изразите и да се качат в платформата - за целия курс новата лексика наброява 1000 лексикални единици! Този голям обем ми харесва много. Аз съм привърженик на богатата лексикална подготовка. Практиката ми недвусмислено доказа, че колкото повече думи и изрази преподаваш, толкова повече се научават. Естествено, ако преподавателят съумее да ги включи в активни умения. Тогава думите се научават в контекст и МОГАТ да се употребяват ПРАВИЛНО. А развиването на умението говорене е наша много силна страна, сега обогатена от предимствата на дигиталния формат. Нашите курсисти наистина могат да говорят НЕМСКИ - плавно, с разнообразни езикови средства, АДЕКВАТНО на СИТУАЦИЯТА. Онлайн провеждането на занятията по немски не пречи, всъщност помага. Сега можем спокойно да развиваме и презентационните умения на курсистите заедно с комуникативните. Така придобиват и едно допълнително умение за бъдещата професия. Оформям немско-българския речник към 1. урок в различни формати, за да бъдат готови за ползване и от преподавателя и от курсистите и се усмихвам. Един ползотворен ден! Определено курсистите ни ще могат да научат много! Доволна съм.