Научи немски онлайн с учител

Знаеш ли, какво искаш да постигнеш при обучението си по немски? Какви са точните ти езикови цели? Искаш ли активно да усвоиш езика или само да можеш да разбираш долу-горе? Това са важни въпроси, на които трябва да си дадеш ясен отговор. Защото така ще можеш да си избереш точния курс по немски за теб.

 

Учебните програми във Виа Германика са амбициозни и предназначени за тези, които искат да могат да общуват. Винаги съм смятала, че е важно да има езикови школи, които да са средище на ученилюбивите клиенти с ясни цели. Затова вече над 20 години с екипа ми работим активно над учебни програми по немски език според целите на активните курсисти. За нас тези цели трябва да създават база за бъдещо професионално развитие и да отговарят на най-съвременните езикови стандарти при чуждоезиковото обучение.

 

Затова още с основаването на Езиков Център Виа Германика заложих 2 основни стълба на обучение по немски език, които сега развиваме успешно в онлайн форма с учител live:

 

1. Разговорни курсове по немски за възрастни начинаещи и напреднали. Те се предлагат стандартно по нива. Във фокуса на този вид онлайн обучение е общуването, като за целта развиваме приоритетно уменията ГОВОРЕНЕ и СЛУШАНЕ с РАЗБИРАНЕ. Затова сме избрали модерни учебни системи с комуникативен подход, безплатно приложение към нея с видеа и интерактивни упражнения. Към това ние прибавихме учебни материали от нас, виртуални речници, презентации и точни обяснения към граматиката на уроците. Всеки курс се провежда по график в малки групи. Графика с настоящите курсове и отстъпки можеш да видиш тук. Съдържанието им е описано тук.

2. Сертификатни курсове по немски за ученици 8-12 клас начинаещи и напреднали в дистанционна онлайн форма с учител на живо. Учебната програма в Езиков Център Виа Германика е практически насочена към развиването на вече 5-те езикови умения. Чрез типично младежки ситуации от ежедневието се показва начинът на общуване в немскоезичните страни на тази възрастова група. Умело са вкарани типични реплики по разнообразни теми според езиковото ниво. Лексиката е актуална и полезна. Усвоява се неусетно, защото се упражнява и фонетично, и с диалози, и с упражнения в учебника и безплатното приложение към него. Успоредно върви и изпитната подготовка за всяко ниво.

Избрала съм учебни системи, които не са масови. В тях двата градивни елемента лексика и граматика умело са поднесени като фон на уменията слушане с разбиране и говорене, които са в пряка връзка помежду си за общуването. С този изчистен комуникативен подход веднага се нареждат приоритетите при езиковото обучение по немски език на местата си: Важни са уменията, а не граматическите правила. И така вече нищо не е неясно или трудно, защото подходът е различен! 

Но и най-добрият учебник винаги иска също толкова добър и компетентен преподавател. Във Виа Германика учителят създава мост между учебния материал в учебника и курсистите без да прескача трудните части на урока. А те са именно при прилагането на знанията, развързването на езика, усвояването на стратегиите за разбиране и надграждане.

Курсовете по немски за възрастни и ученици са онлайн с учител на живо и са достъпни за всички, които имат интернет. Модерно обучение с абсолютна подкрепа от наша страна за активно научаване на учебния материал. Всички курсове завършват с устен изпит и писмен тест. Актуални курсове с цени на груповото обучение може да видите и на платформата ни Online Via Germanika.

За индивидуална форма на обучение подробностите са на viagermanika.com.