Немският е лесен. Безплатен урок по немски. Предлози за място с два падежа

Предлозите в немския език са лесни за употреба, защото управляват 1 падеж и имат ясно значение в изречението. Ето 2 примера:

 Предлогът mit = с. Той се употребява само с дателен падеж

Das Kind spielt mit seinem Bruder.

⇒  Или пък предлогът für = за. Той се употребява само с винителен падеж.

Dieses Geschenk ist für meine Mutter.

Има обаче една категория предлози, които управляват 2 падежа - винителен и дателен падеж. Тези предлози са за място и са 9 на брой. Главното правило е, че ако тези предлози се употребяват с глагол с движение, те изискват Akkusativ. Ако глаголът обаче обозначава покой, тогава предлозите са с Dativ. 

В този безплатен урок ще разгледам 3 от тях и ще обобщя някои ситуации на употреба за по- лесно и точно научаване. Става въпрос за най- употребяваните предлози за място: an, auf, in и техните отчасти лексикализирани значения. Основното правило за това, кога са с винителен и кога с дателен падеж, остава валидно разбира се винаги. 

1. Предлогът an за място с Akk и  Dat

Следните места изискват употребата на предлога an:

на края на море, река, вода 

 

am Meer wohnen - ans Meer fahren

am Fluss wohnen - an den Fluss gehen

на края на нщ / гора, град /

am Stadtrand wohnen - an den Stadtrand gehen 

2.Предлогът auf за място с Akk и Dat

Следните места изискват употребата на предлога auf

 

остров, полуостров

auf einer Insel wohnen - auf eine Insel fliegen

връх на планина, кула, високо място

auf einem Berg sein - auf einen Berg steigen

auf dem Turm sein - auf einen Turm steigen

просторно, равно място

auf dem Feld sein - auf das Feld gehen

auf der Wiese sein - auf die Wiese gehen

3. Предлогът in за място с Akk и Dat 

планина

im Gebirge sein - ins Gebirge fahren

in den Alpen wohnen - in die Alpen fahren

географски посоки

im Westen sein - in den Westen fahren

държави от ж.р, м.р и мн.ч

in der Schweiz wohnen - in die Schweiz fahren

im Iran wohnen - in den Iran fahren

in den USA wohnen - in die USA fliegen

Научете тези изрази и запомнете местата, с които тези предлози се използват. Виждате ясно от примерите, как глаголът с движение - gehen, fahren, fliegen - изисква съществителното да се използва с винителен падеж. При другите глаголи - sein, wohnen - употребата е с дателен падеж. Предлогът обаче се запазва. Още безплатни уроци съм публикувала в специалния раздел на блога си Безплатни уроци по немски , както и на платформата Onlline Via Germanika.

Tествайте напълно безплатно самоучителя "Немският е лесен" на образователната ни платформа Онлайн Виа Германика. Учете немски направо на платформата и дайте приноса си към опазване на околната среда. Граматичните и лексикални материали свалете в PDF формат и запазете на устройството си за преговор. Учете немски самостоятелно в удобно за вас време. Регистрирайте се на https://online.viagermanika.com/   и изберете качествен онлайн курс по немски с учител или със самоучител. Вземете отстъпки.