Онлайн курс по Немска граматика А1

Коректната употреба на немския глагол на ниво А1 изведен с ясни обяснения, кратки правила и много целенасочени практически упражнения от разговорната реч е новото попълнение в онлайн самоучителя по немски за начинаещи “Немският е лесен”.

Новият онлайн курс по немски, който предлагам, е насочен към немската граматика на ниво А1 и по - специално към глагола, защото неговата употреба и форми доминират нивото по немски за съвсем начинаещи. А изучаването на немски онлайн безспорно си заслужава, защото дава бързи резултати и позволява на всеки да учи със собствено темпо. 

 

Кой ще има полза от този практически курс по немска граматика?

Тази кратка граматика за нормите на употреба на немския глагол написах за тези, които обръщат внимание на грешките си и желаят да говорят правилно немски. Всеки ученик или възрастен, който “буксува” при граматичните норми ще има практическа полза от нагледните обяснения, ясните примери и многобройните интерактивни упражнения. Така не само ще разбере нормата, но и ще я затвърди на практика с много целенасочени практически упражнения от ежедневната реч. Така ще може да подобри значително уменията си говорене и писане. Важно е това да се направи на ранен етап, защото затвърдените чрез дълга употреба грешни конструкции или форми определено трудно се научават по-късно в правилната им употреба. Това поне е показал моя преподавателски опит. Затова реших да споделя най-важните неща от основите на немската граматика в практическа насока. 

Защо този онлайн курс по немска граматика е полезен?

Тъй като глаголът има ключово значение за формирането на коректна реч, този опреснителен курс ти дава стабилна и трайна основа немското изречение и глаголни форми. Разбираеми обяснения, кратки правила, точни разговорни примери и много практически интерактивни упражнения веднага след обясненията, както и в края на курса - това ще намериш в тази базисна немска граматика ниво А1, посветена на Глагола.

Къде стои глаголът в различните видове изречение, кои са основните значения на модалните глаголи, за да не ги бъркаш, какъв е словоредът в немското изречение или как образуваме минало свършено време - всичко това съм обяснила ясно и веднага след това съм подготвила целенасочени упражнения за тази граматическа единица. 

 

И какво получаваш още завинаги, ако поръчаш?

В приложението към онлайн курса ще можеш да свалиш 4 ценни таблици за немските силни, модални и особени глаголи. Но не само това!! Те са придружени с примери за употребата им в речта и с превод на български. Така ще имаш завинаги кратка немска граматика за немския глагол в таблици на своя компютър или разпечатани на бюрото си за оптимално научаване! Така че поръчай, за да систематизираш своите знания по немски.