Онлайн самоучител по немски 1400 думи

“Немският е лесен” от Гинка Витанова: Осмели се да искаш МНОГО! Да учиш. Да знаеш. Да разбираш.

 

Виа Германика посреща 20 годишния си юбилей с нов набор от курсове по немски език. Те продължават традицията на изключителна Ефективност и Полезност на езиковото обучение, но съчетана вече с технологичните постижения на 21 век.

Тези курсове по немски са достъпни на учебната ни платформата Онлайн Виа Германика и са авторски. По случай 20 годишния юбилей на Виа Германика всички онлайн курсове по немски са с 20% Юбилейна Отстъпка. / Още информация за уникалната промоцията сме поместили тук. /

Защо да избереш "Немският е лесен"?

▙▜  Комуникативен немски за общуване ▙▜

За дигиталния ми самоучител “Немският е лесен” важи с пълна сила принципа на продължаване на най-добрите комуникативни традиции в обучението по немски. Това означава, че немският език, който ще изучаваш е разговорният немски, който се използва в общуването:

Изрази, реплики, нюансиращи частици в изреченията - всичко това е поднесено ситуативно в различни форми - диалози, текстове, аудиозаписи, фонетични упражнения… Дори граматичните упражнения тренират на втори план въведената лексика по темата. 

И най-важното: структурата на е-учебника следва изграждането на 4те езикови умения: четене и слушане с разбиране, говорене и писане. Защото без тези компетенции езикът не може да се прилага в общуването поради простия факт, че не е в цялост. 

 

 ▙▜  Онлайн самоучител по немски 1400 думи ▙▜

20 години се занимавам с подбора на учебните системи във Виа Германика, защото те са едната от важните предпоставки за изключително успешното ни обучение по немски цели 2 десетилетия! Винаги съм била привърженик на учебниците с голям обем лексика, който е представен в комуникативни ситуации. Защото зная от опит, че така език наистина се научава. Защото колкото повече лексика вземаш, толкова повече научаваш. А когато е ситуативна, тя пропорционално се увеличава. 

Затова Ниво А1 на курса по немски за начинаещи в онлайн самоучителя ми обхваща 1400 лексикални единици! 

И всички са свързани със ситуации в аспектите на 12 теми, които са разработени методически. Те излизат в изречения, в ситуация, в комуникативен аспект, затова са научими от всеки за директна употреба.

 

▙▜  Да, ще можеш да учиш немски онлайн с “Немският е лесен”▙▜

Но защо? Упражнение по упражнение, раздел по раздел, урок по урок - навсякъде обяснявам урока така, както го обяснявам на моите ученици в присъствената форма години наред. И никога не е имало въпроси! Защото всичко е ясно изложено и веднага приложено в практиката - това е моят подход. 

За всеки успешен учебен процес е необходимо обаче още:


а. лична мотивация - трябва да искаш да учиш немски

б. организация на ученето - трябва да учиш редовно и да напредваш в уроците с добро темпо

в. да учиш последователно, а не хаотично.

 

Готов ли си с тези 3 стъпки? 

Тогава ще можеш да учиш с е-учебника “Немският е лесен” толкова успешно, колкото и по традиционния начин. 

Защото учебните ти нагласи са налице, методиката е комуникативна, учебникът е специално написан, а не пригоден за електронната платформа. Всички упражнения се проверяват електронно, всички езикови явления са обяснени достъпно. 

Остава да приемеш формата на дигиталното обучение! И да я приложиш. И със сигурност ще откриеш многото ѝ плюсове. За някои от тях можеш да прочетеш тук.