Разговорен немски онлайн

Начинът на учене определя резултата

Непрекъснато чувам от клиенти, че са учили сериозно немски език и са стигнали високи нива, но не могат да говорят. Често вместо да се търси истинската причина се повтаря познатото извинително клише, че немският е труден език. Всъщност за мое учудване то се използва и от хора, които въобще не са се занимавали с немски.

Но ако човек иска да прилага наученото по който и да е чужд език, не трябва ли да се запита, как го е учил? Развивано ли е по време на учебния процес умението говорене? Тренирано ли е разбирането на текстове? Ако отговорът е отрицателен и езиковите умения не са разгръщани плавно и постепенно, може ли да се очаква Говоренето на чужд език да се случва?

Очевидно НЕ! 

Активните умения Говорене и Писане - какво е необходимо, за да ги усвоиш?

Известна истина е, че най-трудната част в чуждоезиковото обучение е развиването на активните умения Говорене и Писане. 

2 важни предпоставки трябва да бъдат изпълнени, за да могат те да станат реалност:

1. Комуникативна учебна система, която извежда по СИТУАЦИИ лексика в реплики, правилни езикови реакции и последващата от това граматика.

2. Квалифициран преподавател, който да може да прилага умело комуникативния замисъл на учебника и да НЕ НАРУШАВА изграждането на уменията за сметка на теоретизиране на граматични единици и безкрайни упражнения по тях.

Именно ученето на немски в система като постепенно надграждане на знания И УМЕНИЯ по немски език е ключът на успешното му овладяване от курсистите на Виа Германика. И това осъществяваме успешно и онлайн, защото формата не влияе на ефективния учебен процес, когато двете предпоставки са изпълнени.

Целият курс по немски е като една добре смазана немска машина - всичко върви плавно, сигурно и надеждно. 

Това са думи на наш курсист от онлайн курсовете ни по разговорен немски. Наистина не може да бъде казано по-добре - по време на всяко занятие учителят събира всички части на езиковия пъзел и резултатът е налице. 

1. Учителят и неговата важна роля:

Водейки курсистите умело през различните за него “препятствия” преподавателят организира усвояването на стратегиите за разбиране, както и самото говорене в час.Той претворява аспектите на урока без да нарушава неговата единност и крайни цели и през цялото време прилага комуникативната методика.  Затова напредъкът на курсистите ни е бърз и успешен! 

2. Учебната система - изворът на знанията и уменията

Учебната система, която съм избрала за този тип обучение не е масова за България. Тя е написана целенасочено за общуване в ежедневието и на работното място. В уроците са развити ситуации по теми за общуване, чрез които се извеждат необходимата лексика, начинът на построяване на изречението, но също и как се изговаря то. На преден план в учебника е поставено развиването на умението говорене и това е направено последователно и с точната лексика от съвременния немски език.

 

3. Начинът на учене - разнообразен, модерен, за всички сетива 

С учебната си програма за разговорен немски по нива ние привличаме клиенти, за които практическите знания и тяхното прилагане са важни. Затова сме създали многоканален учебен цикъл, който обединява:

  Преподаване от учител с хартиен учебник специално за общуване на работното място

  Безплатни учебни материали от лексикален и граматичен вид на нашата образователна платформа Онлайн Виа Германика

  Поддържащи офлайн интерактивни упражнения с безплатно приложение

 

Всъщност всеки знае, че магически начини за проговаряне на чужд език няма. Но онлайн курсовете ни по разговорен немски дават резултат без магии и илюзии.

Желаете ли да научите немски, така че да го ползвате успешно в ежедневието си или на работното място? Вижте нашите предложения в Онлайн Виа Германика. Възползвайте се от атрактивни отстъпки навреме.