Учене на немски онлайн

Със сигурност модерните технологии създадоха необходимите обективни предпоставки за демократизиране на учебния процес като цяло. За кратко време много хора осъзнаха предимствата и се приобщиха към онлайн обучението.

Като главен методист на Немски Езиков Център Виа Германика се заех с нелеката задача на пионерите в тази област - създаването на предпоставки и изработването на концепция за онлайн курсове по немски език. Предизвикателството е голямо, защото утвърденото име на Виа Германика като добра езикова школа по немски език е и отговорност.

Сега концепцията ми е реалност. И ученето на немски онлайн при нас е успешно за всеки, който подхожда с желание и прилежност. С помощта на собствената ни електронна учебна платформа Онлайн Виа Германика провеждаме онлайн обучение по немски от 2 типа.

 

Как се осъществява онлайн обучението по немски във Виа Германика? 

С гордост мога да споделя, че създадох 2 допълващи се начина за онлайн изучаване на немски език:

 

1. Онлайн обучение за начинаещи със самоучителя “Немският е лесен” - практичен начин за отлично овладяване на основите на немския език самостоятелно и с лично темпо. Или пък за систематичен преговор на нивото за начинаещи на изгодни цени. Без пилеене на време всеки може да учи немски автономно 24/7. Още информация за онлайн уроците по немски от този вид.

 

2. Онлайн обучение по немски с учител live дистанционно в група - различни нива, в които комбинираме класическото обучение с преподавател с онлайн и офлайн учебни ресурси към отделните уроци. Създадохме и продължаваме да усъвършенстваме надграждащо обучение по нива с многоканално учене на немски от различни допълващи се източника. При това запазих нашите уникални учебни програми по сертификатен немски за ученици и разговорен немски за възрастни и ги обогатих с помощта на екипа ми с нови учебни материали за електронна среда. Още информация за дистанционното обучение по немски може да полуучиш тук.

 

Как да уча немски онлайн: дали със самоучител по немски или с преподавател на живо? За Немски Езиков Център важи за всички форми:
- обучението по немски е по нивата на Европейската рамка

- ученето на немски е в система и надграждащо, а не на парче

- подкрепата за курсиста е осезаема - той е в центъра на учебния процес.

 

Искаш ли да опиташ? Ако искаш да учиш немски задълбочено и комуникативно, с модерни технологии и интерактивни упражнения, с преподавател, който ръководи с грижа твоя личен учебен процес, избери Виа Германика и Научи Немски с Нас!