Онлайн упражнения по немски език безплатни

Скъпи приятели на немския език, в Онлайн Виа Германика съм публикувала кратки викторини по 3 основни граматични теми. Те са безплатни. Въпросите са от ниво А2 нагоре. Глобалните им теми са: Perfekt, Plural, Präpositionen. Онлайн упражненията са интерактивни. Те имат за цел да ви сензибилизират по структурата и формата на немския език и да ви мотивират, да поддържате знанията си по немски.

В най-скоро време в Онлайн Виа Германика ще може да намерите също тематични курсове за по-високите нива по немски за всички над 14 години, които държат на доброто владеене на езика и искат да поддържат и надстроят знанията си по немски. Така с малко усилия в свободното си време всеки желаещ ще може не само да освежи нивото си по немски, а и да го надгради по актуални теми.

За деца до 14 години онлайн обучението ни по немски език е отделно и разделено на 2 възрастово групи. Онлайн самоучителят за деца "Немският е лесен" е в напреднал стадий на подготовка. Очаквайте го скоро.

Влезте сега на нашата специална интуитивна платформа Онлайн Виа Германика, регистрирайте се и изберете Забавни викторини. Тествайте своите знания по немски абсолютно безплатно. Забавлявайте се на страниците на Онлайн Виа Германика.