Онлайн обучение по немски език

С помощта на новите технологии най-после получих възможността да отговоря положително на многобройните запитвания на клиенти от всички краища на страната, а също и от чужбина, как могат да учат немски във Виа Германика. Онлайн обучението по немски, което предлагам чрез интернет платформата Онлайн Виа Германика, е практически резултат от дългогодишната ми работа като действащ преподавател по немски език в съвременна форма.  

 

Точно в този си вид то има безспорните предимства, които аз ценя изключително много. Кои са те?

 

 ПРЕДИМСТВА НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО ПО НЕМСКИ В ОНЛАЙН ВИА ГЕРМАНИКА

 

➤➤➤ От гледната точка на учащия: 

Онлайн обучението в този формат съответства на динамичното време, в което живеем, като дава възможност за учене на немски език от всяко място независимо от часа на денонощието. 

 

➤➤➤ От моята експертна гледна точка: 

Онлайн обучението по немски предлагано по този начин позволява на всеки гъвкаво да разпределя учебния материал в зависимост от конкретната си натовареност през деня. Така се предотвратяват често случващите се продължителни паузи в овладяването му. 

 

Признавам, че изчистването на формата на онлайн обучението по немски в Онлайн Виа Германика ми отне доста време. В интернет пространството наистина има различни предложения. Изненадващо бе за мен, че една голяма част от тях се именуваха онлайн обучение по немски, а всъщност не бяха. Видях например много предложения за провеждане на уроци по немски по Skype, различни частични форми на дистанционно обучение, или пък записани обяснения към учебници на хартиен носител или кратки видеа по определен лексикален или граматически проблем. Мрежата изобилства и от красиво оформени отделни работни листи с изброяване на думи и фрази, които бяха наречени уроци. 

 

Но най-важното в тях не е налице:

➤➤➤ учебният материал не се предлага онлайн или поне не изцяло онлайн, а наименованието е онлайн обучение по немски 

➤➤➤  учебният материал не е подреден в надграждаща последователност, както изискват правилата за изграждане на всяка урочна единица в едно обучение с цели за реални практически умения по немски. 

Със сигурност една част от хората, които са учили по друг начин и са достатъчно напреднали, могат да извлекат за себе си някаква полза от тези форми, но за онлайн обучение по немски не можем да говорим.

А за мен е важно да остана вярна на собствения си преподавателски стил за полезност на обучението. Затова започнах да работя над идеята за истинско онлайн обучение по немски. Неговата недвусмислена цел е с помощта на новите технологии курсистът да може да изгради практически езикови умения . Именно езиковите умения той може да използва в ежедневието или пък на работното си място. Как ли? Ами например като разбираш казаното, можеш да отговаряш, да се представяш, да разказваш, да четеш и разбираш!! писмен текст и т.н. 

Смятам, че така създавам нещо наистина полезно за всеки, който има за цел да учи немски, а не да минава курсове. Имам преимуществото на опита си и зная от присъствените ни курсове във Виа Германика, че повечето хора ценят професионално изграденото обучение именно, защото могат да реализират наученото на практика. А всеки учи чужд език точно по тази причина.

 

 И така: Каква форма на онлайн обучение по немски ти предлагам? И защо с нея ще научиш немски online, каквито и опасения да имаш?  При това на възможно най-изгодна цена?

ЗАЩО ЩЕ ИЗВЛЕЧЕШ ОТ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО В ОНЛАЙН ВИА ГЕРМАНИКА МАКСИМАЛНИ ПОЛЗИ ЗА ТЕБ САМИЯ?

➤➤➤ В обучението по немски online на Онлайн Виа Германика учебният материал е организиран по 2 важни аспекта:

по нива - не се смесват различни по трудност езикови елементи в 1 тема. Новото стъпва на познатото и го преговаря. Така всеки е в състояние да научи учебния материал.

по теми - т.е комуникативно. Уменията и знанията се въвеждат в жива реч. Така наученото може да се използва веднага при общуване, при това правилно.

 

➤➤➤ Много важни страни при комуникацията са актуалността на езика и неговата външна форма -

фонетиката. Затова 

Немският език в онлайн самоучителя по немски е жив, модерен, актуален, богат на употребими в ежедневната реч фрази, възклицания, думи.  

Уроците са снабдени освен това и с аудио записи направени от немци. С тяхна помощ можеш да придобиеш освен всичко друго и отлично произношение - важен елемент за разбирането.

 

➤➤➤ Със сигурност една голяма част от хората се страхуват да започнат да учат немски език, особено онлайн. Не са уверени, че могат да се справят самостоятелно. 

Познавайки това обстоятелство съм направила всичко възможно уроците да са изградени плавно и разбираемо. 

Освен това съм вмъкнала безбройни работещи съвети, как да учиш. Такива, които давам и на моите ученици в присъствената форма на обучение по немски.

Ако тези принципи на обучение по немски ти харесват, ще можеш и ти да учиш немски онлайн с успех в Онлайн Виа Германика. 

➤➤➤ Регистрирай се сега и започни веднага.

Системата Витанова - начинът да учиш немски онлайн лесно и трайно.