Онлайн обучение по немски език самоучител

Онлайн обучението по немски език в Online Via Germanika е организирано като онлайн самоучител с названието “Немският е лесен”. 

 

Какво да си представяш?

Целият учебен процес е организиран на Онлайн платформата Online Via Germanika. С помощта на указания за начин на учене и интерактивни форми се осъществява учебният процес, учебният прогрес и контрола върху тях. 

 

Онлайн обучението по немски в Онлайн Виа Германика представлява  самостоятелна форма на обучение по немски. Поради неговия онлайн формат това е най-подходящата форма за учене. 

 

В Онлайн Виа Германика можеш да намериш цялостни курсове по немски. Обобщено те могат да се представят в следните 2 основни направления:

– онлайн курсове по немски - изграждащи нива

– онлайн курсове по немски - поддържащи нива

 

Безспорно предимство на обучението по немски в Online Via Germanika е, че курсовете се състоят от няколко комплексни урока. Всеки урок има по над 10 раздела и разглежда темата на урока чрез всичките 4 езикови компетенции + езиковите елементи. Най-важното е, че по този начин освен знания се придобиват практически умения.

 

➠➠ Учащият има на разположение определено, но достатъчно време да научи и упражни учебния материал. Така той е мотивиран да учи редовно, без прекъсвания - важно условие уроците да се усвоят. 

 

Другата важна предпоставка за успешното овладяване на учебния материал  в онлайн самоучителя “Немският е лесен” е, че учащият е активната страна. Той е в центъра на учебния процес: чете, слуша, повтаря, упражнява, тества своето разбиране и своя собствен напредък, преговаря, пише, говори… Не стои като пасивен и страничен наблюдател на учебния час. 

 

Никой друг освен самия учащ не може да определя темпото за учене. По-бавно или по-бързо, за целия период на курса или за по-кратък - продължителността на обучението се определя лично. Със сигурност това е едно голямо предимство както за хората, които учат бързо и организирано, така и за тези, които искат да минават материала по-бавно и с повече повторения.

 

Учиш немски онлайн със самоучител, но… Все пак - учител имаш! На всяка страница на онлайн самоучителя по немски “Немският е лесен” аз обяснявам материала и давам насоки, как да учиш. Така, както го правя в практиката си - непосредствено, разбираемо, лично. И най-важното - на български!

 

Регистрирай се в платформата Онлайн Виа Германика и разгърни на твоя лаптоп или таблет авторския ми самоучител “Немският е лесен”. Започни да учиш немски веднага!

Системата Витанова - начинът да учиш немски онлайн лесно и трайно.