Онлайн немски

Чудиш се какво да избереш сред множеството предложения за онлайн немски? Искаш уж да е онлайн, но всъщност дълбоко в себе си визираш познатото ти от училище присъствено обучение? Смяташ, че щом се прави толкова масово, значи става?

Със сигурност хората учат чужд език при различни условия и с различни цели. Аз избрах да  работя над онлайн самоучител за изучаване на немски език онлайн и не се възползвам от инерцията на дистанционното обучение по Skype или Messenger, създадена от пандемията.

Причините за това са методически. Една от най-важните предпоставки всеки да научи немски включително и онлайн е съответствието между форма и съдържание. А това значи съдържанието на обучението, което е обхванато в учебник, да отговаря на формата на обучение – присъствено, онлайн, групово, индивидуално. Защо това е определящо?

За да можете да учите онлайн немски успешно, учебникът трябва да е със специфични задачи за компютър. Т.е. цялата работа на преподавател и учащи трябва да е синхронизирана с този начин на обучение във всички уроци, а не само да е възможна. При най-масовата практика на т.нар. онлайн обучение сега учебникът е хартиен, а обучениеto е на видео платформа. Това обучение е дистанционно, а не онлайн. Друг е въпросът, че учащият в масовия случай почти само слуша учителя като лекция. А тази пасивност не може да доведе до разбиране и научаване на учебния материал. Това е съществен проблем при организацията на дистанционното обучение и техническите параметри на видео платформите.

Важно е, да създадем предпоставки за активност при ученето. Само активният учащ, който веднага прилага наученото, може да върви успешно напред. А това онлайн може да стане с адекватни интерактивни задачи. Електронният учебник не само спестява средства и място на работната маса, той уеднаквява начина на учене и възприятие. Т.е. и преподаване и прилагане на езика са съвместими спрямо носителя, на който се осъществяват и затова успешни. И безопасни в интернет пространството.

Често чувам от клиенти, че не предпочитат онлайн самоучител, защото нямало към кого да отправят въпросите си. Моят авторски онлайн учебник „Немският е лесен“ е почерпен изцяло от преподавателския ми опит. Всички обяснения са кратки и изведени от жива немска реч без теоритезиране. Така че, възможно е обясненията към онлайн урока да са такива, че да не оставят открити въпроси. Когато се учи надграждащо и уроците са обединени в онлайн учебник, тогава частите се сглобяват като в пъзел със всеки един раздел на урока. Така съм структурирала онлайн курса по немски за начинаещи в онлайн самоучителя "Немският е лесен". Той е написан на ясен език и посветен на употребана на езика в практиката.

С онлайн самоучителя „Немският е лесен“ можете да учите немски по всяко време от всяко място с вашето собствено темпо. В него има текстове за четене с разбиране, слушане с разбиране, граматика, лексика, писане с форми за компютър/ таблет. Всичко това се случва на безопасна интернет платформа, която е направена специално за учене на немски език, без реклами, които да ви разсейват или прекъсват. Това, което сте научили е запазено във вашия собствен акаунт, може да се върнете, да го преговорите или отново да го направите, защото вие определяте как и по колко да учите. И всичко върви с адекватни форми на работа, пригодени за лесно овладяване на учебния материал. Съдържание и форма на работа са съвместими помежду си, затова всеки, който вярва в собствените си възможности, вече е опитал и е разбрал, че може да учи онлайн немски с авторския ми онлайн самоучител лесно, бързо, успешно! Опитайте и вие. Сега онлайн курсовете по немски за начинаещи са с 20% Юбилейна отстъпка, защото тази година Виа Германика празнува 20 годишен Юбилей. / Юбилейна Програма тук/

Вижте наличните онлайн курсове по немски в раздела Учебно съдържание. Регистрирайте се напълно безплатно и платете избрания курс удобно с карта. Започвате да учите немски веднага!