Гинка Витанова: Самостоятелното учене и онлайн обучението по немски

Tенденцията породена от практиката

Кризата, която причини корона вирусът, се отрази на образованието в посоки, които преди дори не сме си представяли. Негативите естествено не са един или два, но какви са положителните страни? Едната важна полза, която всички трябва да извлечем от тази екстремна ситуация, е наложителната подготовка на учениците за самостоятелно учене и отговорно планиране на собствения учебен процес.

Lernen lernen! Немският слоган, който обръща внимание на това да се научим да учим!

Това, което корона кризата недвусмислено изкара наяве е, че за част от учениците до голяма степен бе предизвикателство сами да си поставят учебни цели и самостоятелно да се справят с поставените задачи. Именно затова учебните институции трябва да поощряват и подкрепят учениците да ръководят лично своя учебен процес като тяхна първостепенна цел. Личностният мениджънт, управлението на собственото време, поемането на лична отговорност за определяне и осъществяване на собствените цели - тези умения не са уменията на бъдещето, а на настоящето. Създаването  на предпоставки за тяхното развитие е задача на цялото ни общество.

В тази насока разработих учебен концепт, който да даде възможност на всеки да учи немски  със собствено темпо поставяйки си лични цели. Благодарение на новите технологии паралелно с класическото присъствено обучение по немски във Виа Германика вече функционира класическо онлайн обучение по немски благодарение на създадената по мой личен проект интернет платформа за самостоятелно обучение по немски език. – Онлайн Виа Германика. Редом със систематично подредения учебен материал по нива са включени инструменти под различни форми, чиято цел е да създадат трайни навици и умения за оптимално отговорно учене в самостоятелна форма. Естествено страхът, че без учител в жива връзка материалът не може да бъде научен, битува. Той е голяма спирачка по пътя на новата форма на учене не само на чужд език. Но разработването на уроци по немски за мен винаги е вървяло заедно с включването на стратегии за това, как да учиш немски ефективно. Комбинацията на учебен материал по немски и насоки за пълноценно самостоятелно учене е големият плюс за всеки, който започне да учи немски с „Немският е лесен“. Защото въпреки, че умението за самостоятелно учене излиза като огромен проблем едва сега, липсата му винаги е била налице.

Що е то онлайн обучение? Каква е първостепенната предпоставка да бъде то успешно?

Със сигурност всички сега смятат, че онлайн обучението е дистанционното обучение, което се проведе с най-разнообразни способи при затварянето на образователните институции поради пандемията от Covid – 19. Но най-важната предпоставка за успешно онлайн обучение в истинския смисъл всъщност нито е платформата, нито са дигиталните умения. Това, което е необходимо за истинско онлайн обучение, е УЧЕБНИКЪТ, специално написан за тази форма на учене. А дистанционна учебна работа с учебници написани за присъствена форма е наистина проблем и за преподавателя и за ученика. 

Затова онлайн обучението на нашата платформа се осъществява с онлайн учебника „Немският е лесен“ написан точно за тези цели. Целият учебен материал е структуриран така, че да МОЖЕ да се усвои самостоятелно без компромиси в качеството, при това 100% онлайн. Всички езикови компетенции и методически изисквания за успешно усвояване на немския език с най-добрите практики са поднесени във форма, подходяща за учене на екран. Сегментирала съм ги по начин, който да осигурява плавност на ученето в тематичен контекст. А също и с кратки обяснения почерпени от дългогодишната ми практика на активен преподавател по немски език, но без излишно теоритизиране. Подходящо поднесеното учебно съдържание за онлайн обучение по немски поддържа личната мотивация на организирания и отговорно учещ клиент. Както и методически развития учебен концепт.


Отговорното учене поражда комфорт

Затова благодаря на всички клиенти, които се обаждат и искат да продължат обучението си именно с моя авторски учебник „Немският е лесен“. На въпросите ми, какво ги е улеснило или затруднило, отговорите им неизменно са: „Всичко разбрах“ „Мога да уча така“ „Това онлайн обучение не е като другите“. А комфортът да учиш немски качествено, задълбочено, без обвързаности и по всяко време, когато си свободен, наистина е голям.

Мога да уверя всички, че наистина работя неуморно, но отговорно. Затова не публикувам нов курс всяка седмица на Онлайн Виа Германика. Скоро ще пусна още кратки безплатни тестове, от които всеки може да научи нещо. А онлайн курсът ниво А1.2 за всички над 16 години, както и онлайн курс за деца начинаещи са вече в напреднал етап и скоро ща ви зарадваме с тях.