Online курс по немски ниво А1.2

За феновете на сериозни знания по немски

Когато завърших и последната страница на онлайн курса по немски ниво А1.2 и погледнах цялостната си работа, изпитах изненада и удовлетворение! Бях прибавила към моя самоучител “Немският е лесен” цели 250 страници чист учебен материал и упражнения, разпределени в 120 раздела по умения и езикови знания! Във тях бях въвела, онагледила, обяснила и упражнила около 840 думи и разговорни изрази - един изключително сериозен обем лексика обединена в 6 основни теми. Наистина се получи курс по немски за сериозни фенове на немския език - хора, които знаят, че повърхностните езикови знания не вършат никаква работа.

Не е тайна, че в моята методическа и преподавателска работа аз винаги съм отстоявала важността на големия обем от думи при овладяването на чужд език. Защото при думите, колкото повече даваш, толкова повече се научава. Но има едно важно условие: Условието е лексиката винаги да се учи в система и тематично обвързана в контекст, т.е. в жива реч. Точно тази тънкост ясно изпъква в уроците и способства за това, всеки да овладее повече от достатъчен езиков материал по темата така, че да го поднесе разбираемо и коректно при общуване. Естествено, ако желае.

Така че, ако предпочиташ сериозното обучение, вече можеш да поръчаш и продължението на онлайн курса по немски за съвсем начинаещи от моя авторски самоучител “Немският е лесен”. При това ако поръчаш целия А1 курс - А1.1 и А1.2 - ще получиш отстъпка, а ще овладееш 12 основни теми и 1400 думи! Наистина много!

Но какво ще научиш в ниво А1.2?

 

В ниво А1.2 отново съм включила 6 основни теми от ежедневието, но всяка тема обхваща вече по цели 20 раздела, в които се редуват трупане на знания с изграждане на умения. Както във всички добри учебни системи във всеки урок са изложени по 2 или 3 граматически въпроса, различни лексикални аспекти по главната тема с по 150 думи и разговорни изрази. Посредством много текстове за четене и слушане с разбиране, както и аудио записи всеки може да подобри своите езикови компетенции и да направи няколко големи скока напред в немския език. Уроците имат и раздели по фонетика, говорене и писане за практически полезни аспекти в общуването.

 

Как изглежда онлайн самоучителя “Немският е лесен”?

 

Голямо старание вложих в привлекателното оформление на страниците и темите. За мен то също е от изключителна важност при ученето, защото трябва да го подпомага, насочва, да създава асоциации, за да могат знанията да стават трайни. Затова уроците и отделните раздели вървят с ясни цветни обозначения, а всички теми, лексика и текстове са онагледени с картинки, колажи, диаграми или таблици както за по-лесно и бързо възприемане на новия материал, така и за да може всеки да учи активно и да открива езиковите явления за себе си. Опитът ми е показал, че това събужда интереса към Новото, Непознатото и прави учебния процес е успешен. 

Фазите на откривателство са последвани от фази на обобщения и кратки обяснения, за да може после да се започне прилагането на знания чрез практически задачи. И признавам, че дигиталните упражнения наистина са много забавни, а и ускоряват правилното научаване, защото показват верните и грешни отговори веднага -  една безспорно много положителна страна на онлайн обучението. И така плавно, интересно, мотивиращо знанията нарастват, а с това и удовлетворението от ученето. 

 

Накратко: Онлайн курсът по немски А1.2 търси своите сериозни клиенти, които имат съвременните нагласи да учат немски 100% дигитално и безопасно на собствената ни интернет платформа Онлайн Виа Германика. Погледни съдържанието, за да се увериш, че наистина получаваш много срещу скромната такса, която трябва да заплатиш, след като поръчаш курса.