Немският е лесен. Безплатен урок по немски. Род на същ. име

Кратка немска граматика - Родът на съществителното име в немския език - Правила

Der, die oder das? Как да запомните бързо и лесно родът на съществителното име?

В този безплатен урок ви предлагам малко помощ по една от най-обсъжданите езикови теми в немската граматика - МЪЖКИ РОД на съществителното име. Бързо ще се уверите, че Немският наистина е лесен, защото можете да НЕ учите рода на огромна част от съществителните имена. Причината? Прочетете подробните правила в моите статии. Дори само част от тях помагат много и се помнят лесно.

И така: Съществителните в немския език имат род - мъжки, женски или среден. 

Правило: Немското съществително винаги се учи с определителния си член - der, die, das.

За неусетното запомняне на рода на съществителните е важно да се обръща внимание на:

- значението на думата;

- формата на думата

 

1.1. Мъжки род (по значение)

- лица от мъжки пол

der Mann (мъж)

- животни от мъжки пол

der Bär (мечка)

- четирите страни на света

der Norden (север)

- годишните времена

der Sommer (лято)

- месеците

der Januar (януари)

- дни от седмицата

der Montag (понеделник)

- частите на денонощието

der Morgen (утро), но die Nacht (нощ)

- атмосфера

der Regen (дъжд)

- минерали

der Granit (гранит)

- камъни

der Rubin (рубин)

- име на планина

der Harz

- име на езера

der Baikal (Байкал)

- спиртни напитки

der Wodka (водка), но das Bier (бира)

- парични единици

der Euro (евро), но die Kopeke (копейка), die Krone (крона), die Mark (марка)

- небесни тела

der Mond (луна), но die Venus (Венера)

- названия автомобилни марки

der Opel, der BMW

1.2. Мъжки род (по форма)

- Съществителни с наставка:

 

-er

der Fahrer (шофьор)

-ler

der Sportler (спортист)

-ner

der Gärtner (градинар)

-ling

der Lehrling (ученик)

-s

der Fuchs (лисица)

Забележка: Да не се бърка наставката <-er> в производните съществителни с думите, които завършват на <-er>: die Mutter, die Tochter, das Fenster и т.н.

Чужди думи с наставки:

 

-ent

der Student (студент)

-ant

der Laborant (лаборант)

-ist

der Publizist (публицист)

-et

der Poet (поет)

-ot

der Pilot (пилот)

-at

der Kandidat (кандидат)

-soph

der Philosoph (философ)

-nom

der Astronom (астроном)

-graph

der Photograph (фотограф)

-eur

der Ingenieur (инженер)

-ier

der Pionier (пионер)

-ar

der Jubilar (юбиляр)

-är

der Sekretär (секретар)

-or

der Doktor (доктор)

 

Съществителни, образувани от корена на глагола без наставка (често с изменение на кореновата гласна)

der Gang (от gehen)

der Gruß (от grüßen)

der Sprung (от springen), но das Spiel

Запознайте се и с безплатните уроци по немски за съществителните от женски и среден род. А информация за индивидуалните занятия по немски по нива можеш да намериш