Немският е лесен: Konjunktiv II Втора част

Немският е лесен: Научи Немски с Онлайн Виа Германика!

Скъпи приятели на Via Germanika и почитатели на личния ми блог с удоволствие поднасям и дългоочакваната втора част по темата Konjunktiv ll. Както обещах, този път ще Ви запозная с истинските глаголни форми на Konjunktiv ll der Gegenwart (настояще). Приоритетно ще се занимаем с тези от тях, които са фундаментално значими в практически аспект за живата немска реч. 

Преди това, бих искала да споделя един много лесен „трик“, с който да разграничите Konjunktiv ll. Ако и Вие сте от хората, които често се объркват, то следният съвет ще разсее съмненията Ви.

Konjunktiv ll е „наклонението с умлаутите“, т.е. ä, ö, ü. Наличието на тези допълнителни гласни в глаголните форми, е ясна индикация и белег на Konjunktiv ll. Това се отнася най-вече за силните глаголи.

Генерално важи правилото: една част от силните глаголи се употребяват в същинска Konjunktiv форма, а другите силни + слабите, правилни глаголи - в конструкцията „würde -Form“.

Затова, за Ваше улеснение, ще групирам глаголите на такива

A. „с умлаут/ mit Umlaut“

B. „без умлаут/ ohne Umlaut“ в коренната гласна.

Нека пристъпим сега и към въпросните глаголни форми на Konjunktiv ll.

A. Образуване: Формулата е следната:

1. Формата на глагола в (Präteritum) минало несвършено време + съответните окончания за всяко лице и число

2. Добавяне на „умлаут“ в коренната гласна ( силните глаголи)

** Вижте пример със силния глагола: kommen - kam - ist gekommen. От маркираната втора форма на глагола - тази в Präteritum - образуваме по формулата формите за Konjunktiv II, които обаче се отнасят за настоящето!! Защото в условно наклонение глаголни времена не може да има! Нали действието е хипотетично! Вижте спрежението в ед. и мн ч.

** В схема 1 по-долу са поместени спреженията на някои глаголи от групата „mit Umlaut“. Важно е да се знае, че тази група е твърде малка, когато изхождаме от практическата ежедневна употреба на немския език. Научете тези форми, те са изключително употребими. Прилагайте формулата на образуване по същия начин към тези силни глаголи, които могат да получат Umlaut. 

В. Образуване: При повечето силни глаголи, както и при слабите глаголи, формите за Konjunktiv II der Gegenwart няма как да получат Umlaut. Затова те се припокриват с формите за Indikativ Präteritum, от които се образуват. Именно поради този факт в немския език се е развила форма - заместник würde - Form. ( За нея говорихме в 1. част).  В схема 2 представям истинските граматични форми на някои слаби глаголи от групата „ohne Umlaut“. Понякога те се използват в литературата и публицистиката. Но в живата устна реч се използва винаги заместителната форма с würde + Infinitiv.

Употреба: Ето и някои примери, онагледяващи смисловата употребата на глаголите от горепосочените групи:

** Wäre ich ein Präsident, würde ich anders regieren. Ако бях президент, щях да управлявам по друг начин.

(Но не съм президент - нереално действие)

** Hätte ich doch mehr Geld, wäre ich viel glücklicher! Ако имах повече пари, щях да съм много по-щастлив/а!

(Но нямам, затова не съм - хипотетично изказване).

** Ich hätte gerne eine heiße Schokolade. Бих искал/а един горещ шоколад.

(Желание, изказано с много вежлив тон)

** Deutsch würde ich so gerne lernen! Бих учил/а немски с такова удоволствие!

(Силно желание, мечта)

Надявам се, темата в блога ми да ви е била интересна и полезна. И вече да не сте изпълнени с неувереност и хаотични мисли, когато трябва да говорите пожелателно или хипотетично. Искате и вие да учите немски така лесно? С авторския ми онлайн самоучител " Немският е лесен" ще учите немски леко и плавно, без много усилия. И най-важното: с безценни препоръки за практическа употреба в живата реч. Без учителят да ви липсва!

Последвайте линка и започнете да учите самостоятелно немски език от комфорта на Вашия дом още Сега! Изцяло Онлайн!