Немският е лесен: Konjunktiv II

Немският е лесен: Научи Немски с Онлайн Виа Германика

Скъпи почитатели на качественото обучение, днес в поредицата Немският е лесен съм ви подготвила тема, която със сигурност ще привлече вниманието и интереса ви. За тези, които държат на добрия и учтив изказ, една езикова категория от немската граматика е от голямо значение. Тя е темата на нашия безплатен урок по немски днес.

Със сигурност всеки, който е учил немски език, знае, че тази категория има незавидната слава на една от най-трудните граматически категории. Но ако се водим от комуникативните езикови цели и следваме практическата употреба на езика, ще установим несъмнено, че формите и сферите на употреба са ясни и лесни.Konjunktiv II - труден ли е всъщност? 

И така, да ги проследим заедно....

Какво представлява Konjunktiv II: 

Глаголът има граматическа категория, наречена наклонение. Тези наклонения в немския език са общо 3 на брой:

1. Indikativ:  Ich lerne Deutsch. Аз уча немски.

2. Imperativ: Lern Deutsch!  Учи немски!

3. Konjunktiv II: Ich würde Deutsch lernen. Бих учил/а немски.

Последният пример ясно показва, че с помощта на Кonjunktiv ll говорим условно, т.е. действието не се извършва реално. 

Кога го употребяваме:

В най-общия случай чрез него се изразяват

- нереални действия - мечти и желания, възможности и хипотези

- вежливост, любезност

Как се образуват граматичните му форми:

Съществуват 2 (два) начина за образуване на Кonjunktiv ll. Ето го и първият, който е с най-широка употреба. Отнася се за изказвания за настоящето. Известен е като: würdeForm.

В тази си форма Konjunktiv II e изключително лесен за образуване и употреба, a придава на изказа прецизност и изтънченост. Убедете се сами:

Както виждате „würde“ е на втора позиция в изречението и като такъв той естествено е глаголът, който се съгласува с подлога по лице и число: ich würde. Към него в края на изречението поставяме основната форма  (Infinitiv) на глагола, който носи съдържанието: gehen. Схема 1 онагледява прекрасно тази лесна формула.

Тук единственото, което трябва да съблюдаваме е спрежението на глагола würde“, т.е. промяната във формите му в различните лица и числа. Другият глагол е винаги в основна форма на края на изречението.

Ето спрежение на глагола lesen Konjunktiv II:

z.B. Ach, so ein tolles Buch! Meine Kinder würden es gern lesen. ( биха прочели)

       Ach, so ein tolles Buch! Mein Kind würde es gern lesen. ( би прочелo)

А ето и още примери от този тип конструкция в различни по цел на изказване изречения:

a. намерение, желание

Wir würden öfters solche Veranstaltungen organisieren. Бихме организирали по-често такива мероприятия.

b. хипотеза

Was würdest du an meiner Stelle tun?  Какво би направил ти на мое място?

c. вежливо предупреждение

An deiner Stelle würde ich das nicht tun! На твое място не бих направил това!

По горепосочения модел практически можете да образувате Кonjunktiv II неограничено, с всеки един глагол и това би било напълно достатъчно, за да изразите мислите и намеренията си.

Но съществува и т. нар, „същински“ Konjunktiv II, с който ще Ви запознаем в следващата част, и който се ползва често в активната немска реч. Това формообразуване си струва да научите, за да се чувствате абсолютно сигурни и пълноценни в общуването си на немски.

На всички, които Искат да Могат да говорят Немски и предпочитат самостоятелното и индивидуално обучение, сме предоставили инфо за нашата самостоятелна интернет-платформа. 

Ако сте разбрали без проблеми граматиката в този безплатен урок по немски  и желаете да учите немски системно, опитайте с онлайн самоучителя за начинаещи “Немският е лесен”. Очевидно няма да имате проблем с разбирането на уроците. Влезте в модерната платформа за немски език Онлайн Виа Германика и се регистрирайте безплатно.