Немският е лесен. Безплатен урок по немски. Род на същ. име 3

Още малко помощ за всички, които учат немски език, по една от най-обсъжданите езикови теми от немската граматика - родът на съществителното име. С този безплатен урок ще се уверите окончателно, че огромна част от думите имат ясен род благодарение на значението или на точни външни белези.

Дойде времето и на средния род. Ето какво ще Ви помогне да определите съществителното дали е в среден род.

1. Думи, които са от среден род поради своето значение

- названия за деца и малки животни

das Kind (дете), das Lamm (агне)

- метали

das Silber (сребро)

- химически елементи

das Chlor (хлор), das Aluminium

- континенти

(das) Afrika

- държави

(das) Deutschland, das Bulgarien

- градове

(das) Moskau

- названия на острови

(das) Rügen

- физически единици

das Kilowatt (киловат)

- езици

das Russisch (руски език)

2. Думи, които са от среден род поради своята форма

1. Съществителни с наставки:

 

-chen

das Mädchen (момиче)

-lein

das Tischlein (масичка)

-tel

das Fünftel (петият)

 

2. Повечето съществителни с наставки:

 

-tum

das Eigentum (собственост), но der Reichtum,

-nis

das Verhältnis (отношение), но die Kenntnis

 

3. Чуждици окончаващи на:

 

-um

das Stadium (стадий, етап)

-ett

das Kabinett (кабинет)

-ment

das Dokument (документ)

-ma

das Drama (драма)

   

 

4. Съществителни с представка Ge-:

das Gewässer (воден източник)

das Gebirge (планина)

das Gemälde (картина)

 

5. Отглаголно съществително:

das Laufen (тичане) - от laufen (тичам)

das Lesen (четене) - от lesen (чета)

 


Не забравяйте, че не всички съществителни пасват на тези правила. Но правилата определено помагат за бързото и ефективно научаване на правилния род. Прочетете и правилата за м.р и ср.р

Ако сте разбрали без проблеми граматиката в този безплатен урок по немски  и желаете да учите немски системно, опитайте с онлайн самоучителя за начинаещи “Немският е лесен”. Очевидно няма да имате проблем с разбирането на уроците. Влезте в модерната платформа за немски език Онлайн Виа Германика и се регистрирайте безплатно. За индивидуални занятия с учител информацията е тук.