Немският е лесен. Е -учебник за коректно общуване

▣ ▣ Напълно ориентиран да бъде в помощ на клиента

Електронният учебник “Немският е лесен” на Гинка Витанова е онлайн самоучител по немски език, който съчетава класическата комуникативната методика с възможностите за дигитално обучение. Структуриран по нивата на Европейската Езикова Рамка той е съвместим с всички съвременни  учебници по немски. Като помощ е поместено освен това съдържание на наличните курсове по нива и техния обем в цифри още преди регистрацията за курс, с което е даден още един полезен ориентир  за сериозните фенове на немския език. 

▣ ▣ Кой може да учи с него?

Онлайн курсовете по немски базирани на е-учебника “Немският е лесен” са ориентирани към гимназисти, студенти и възрастни. Темите са разработени с общи аспекти за придобиване на основни знания за всички, които са 15+. За деца под 15 години се работи над специални курсове за тяхната възраст. 

▣ ▣ Какви са целите на е-учебника?

Първостепенна цел е придобиване на езикови знания и умения по нива в система. Затова учебната прогресия върви спираловидно нагоре с амбициозен обем от разговорна лексика и изрази по урочните теми.  Но онлайн самоучителят е и отлично средство за запълване на пропуски в знанията, развиване на езиковите умения и затвърждаването им чрез автоматизиращи тестови упражнения. Опреснителните курсове пък имат за цел за кратко време да се възстановят знания, които позволяват коректно общуване.

▣ ▣ Как ще учиш с електронния самоучител “Немският е лесен”?

Краткият отговор е: с влючването на лаптопа и влизането в личния профил вече занятието е започнало. С кликването на съответния раздел в урока на екрана се отваря е-учебникът. Изключително удобен за учене, където и да си, учебният материал грабва с лесно четим шрифт, откроени цветово правила и добри съвети за учене. Освен това различни картинки, колажи, илюстрации, таблици, графики служат както за онагледяване на учебния материал, така и за провокиране на асоциативното мислене и стимулиране на когнитивната дейност. Но заедно с интересните надграждащи интерактивни задачи те способстват и за една красива и задържаща вниманието визия. А това за онлайн обучението е от голямо значение.

▣ ▣ Активният учащ = знаещият учащ

Това, което е особено важно е активната роля на учащия. В традиционното присъствено обучение учениците обичат да са пасивни и учебните нагласи на голяма част от хората са за такъв тип учене, в който водеща роля има учителят. В е-учебника на Гинка Витанова ролите са обърнати. Наистина педагогическо управление на урока има постоянно, както и експертни съвети за добри практики при ученето на чужд език, но активната роля остава за учащия. Именно той е в центъра на обучението по немски и чрез интерактивни задачи непрекъснато овладява материала чрез приложение на знанията в конкретни ситуации. 

▣ ▣ Утвърдени методики и дигитален формат - симбиозата да учиш немски свободно и уверено!

Това, което го отличава, е че не е изграден от фрагментарни видео клипчета. Те са идеално допълнително средство за учене на чужд език и определено привличат вниманието. Но за да се изгради езикът за общуване трябва не да гледаш как говорят други хора или как обясняват езиковите явления, а да правиш всичко лично - да четеш, да пишеш, да говориш, да повтаряш за произношение и т.н. Затова онлайн самоучителят “Немският е лесен” е изграден от Гинка Витанова при спазване на утвърдените методически стъпки за овладяване на учебния материал. От въвеждането, през обясненията и разбирането му до прилагането му чрез първично и после задължително вторично затвърждаване. И със задължителното надграждане в система, която да остава в цялост.


Немският е лесен  - дигитален самоучител по немски съчетаващ ефективната комуникативна методика за практически езикови умения с дигиталния формат, който дава неподозирана свобода на ученето. И същевременно стъпва върху познатите учебни навици.