Немски online уроци

Не си учил немски? Довери се на Онлайн Виа Германика. Възползвай се от нарастващата отстъпка при поръчка на повече онлайн курсове по немски. Прочети:

Какво отличава online уроците в “Немският е лесен” от експертна гледна точка? Защо си струва регистрацията в учебната платформа Онлайн Виа Германика, за да учиш немски онлайн със самоучител по немски от ново поколение?

 

Прочети тези 4 ценни аргумента за:

 

Онлайн уроци по немски - езикови знания готови за употреба

 

Онлайн уроците по немски на собствената ни е-платформа Онлайн Виа Германика са изградени от текстове и диалози за разбиране и обогатяване на лексиката и граматиката по немски. Те предоставят коректни и употребими реплики и изречения от разговорния немски език, така че да могат веднага да се въведат в употреба. Всеки онлайн урок по немски е посветен на 1 тема. По този начин всеки учащ придобива разширени знания за активно говорене, които са свързани тематично.

 

Онлайн уроци по немски - комуникативен подход на преподаване

 

Онлайн уроците в самоучителя “Немският е лесен” са написани по комуникативната методика на чуждоезиковото обучение. И са претворени в дигитален формат, за да се ползват удобно на интуитивната ни учебна платформа Онлайн Виа Германика. С помощта на комуникативния подход може да се достигне до активно използване на знанията по немски, общувайки свободно. Това естествено не става автоматично - езикът трябва да се учи в система от знания и умения, немската граматика е само част от тази система. Още в средата на миналия век бе практически доказано, че граматическият подход при изучаването на чужд език не води към практическо прилагане на знанията. Просто защото уменията като говорене например не се въвеждат и упражняват със ситуативни речеви елементи. За съжаление онлайн пространството сега гъмжи именно от граматически "уроци", а не от систематични тематични урочни единици, които да те водят към практическо прилагане на говорене, писане или разбиране на цялостна ситуация или текст.

 

Онлайн уроци по немски - практическите езикови умения са най-важни

 

При утвърдения вече комуникативен начин на изучаване на немски и всеки друг чужд език практическите езикови умения стоят на първо място. Те се развиват чрез текстове за четене с разбиране, текстове за слушане с разбиране, диалогични реплики и изрази, които са необходими, когато се ИЗПОЛЗВА немския език на ПРАКТИКА при определени ситуации, например: на касата в супермаркета, на пазара за зеленчуци, при поръчка в заведение, при търсене на жилище, при запознанство с колеги/ съседи и т.н . Така вече учащите могат да разбират и да говорят и пишат още от първия урок. Това всъщност е разликата между граматичния и комуникативния подход при учене на чужд език. 

 

Онлайн уроци по немски - постоянна подкрепа с кратки обяснения и експертни съвети за учене

 

Онлайн уроците в “Немският е лесен” са построени ясно, последователно и логично. Всички закономерности в езика са изведени от активната реч с интерактивни упражнения или обяснителни картинки, аудиозаписи или графики. На преден план е активното учене, съчетано с откривателство на езикови форми, норми и употреба. Именно по този начин запомнянето е трайно и в контекст - най-важните неща за правилното и широко използване на изучавания език. Всеки раздел е придружен с кратки обяснения на български, които обобщават езиковото явление, а след тях има практически интерактивни упражнения с ценни съвети за начина на учене за КОНКРЕТНИЯ учебен материал.

 

Със сигурност онлайн уроците в “Немският е лесен” не са нито повърхностни  нито едностранни. Те дават уникална възможност за спокойно изучаване на немски език от всяко населено място в свободното време. Дори за съвсем начинаещи.