Самоучител по немски

Немският е лесен - електронен самоучител по немски за коректно общуване

Защо да го избереш?

Причината е, че съчетава ефективната комуникативна методика за практически езикови умения с дигиталния формат, който дава неподозирана свобода на ученето. И същевременно стъпва върху познатите учебни навици.

Ето как:

Напълно ориентиран да бъде в помощ на клиента

 

Електронният учебник “Немският е лесен” на Гинка Витанова е онлайн самоучител по немски език, който съчетава класическия с модерния подход в обучението по немски език. Той дава възможността да се придобиват знания без обвързаности с време или място. Освен това не се заплаща допълнително. Така че освен комфорт и съвременни форми, той пести и пари.

 

Утвърдени методики и дигитален формат - симбиозата да учиш немски свободно и уверено!

 

Това, което отличава е- самоучителя "Немският е лесен" е, че НЕ е изграден от фрагментарни видео клипчета, които са вървежно, но допълнително средство за учене на чужд език. За да се изгради езикът за общуване трябва не да гледаш как говорят други хора или как обясняват езиковите явления, а да правиш всичко лично - да четеш, да пишеш, да говориш, да повтаряш и т.н. 

Затова съм изградила онлайн самоучителя “Немският е лесен” при спазване на утвърдените методически стъпки за овладяване на учебния материал: 1. въвеждане, 2. обясняване, 3. разбиране и 4. прилагане чрез първично и после задължително вторично затвърждаване. А и всичко това е изпитано и проверено през годините лично от мен и е с отличен резултат.

 

Какви са целите на електронния самоучител по немски?

Първостепенна цел е придобиване на езикови знания и умения в система. Затова учебната прогресия върви с амбициозен обем от разговорна лексика по урочните теми.  Но онлайн самоучителят е и отлично средство за запълване на пропуски в знанията по немски език развиване на езиковите умения и затвърждаването им чрез автоматизиращи тестови упражнения.

Как ще учиш с електронния самоучител “Немският е лесен”?

Краткият отговор е: с влючването на лаптопа и влизането в личния профил вече занятието е започнало. С кликването на съответния раздел в урока на екрана се отваря е-учебникът. Изключително удобен за учене, където и да си, учебният материал грабва с лесно четим шрифт, откроени кратки правила и добри съвети за учене. Освен това различни картинки, колажи, илюстрации, таблици, графики служат както за онагледяване на учебния материал, така и за провокиране на асоциативното мислене и стимулиране на когнитивната дейност.

Активният учащ = знаещият учащ

При електронния самоучител по немски учащият е в активна роля. В традиционното присъствено обучение учениците обичат да са пасивни и учебните нагласи на голяма част от хората са за такъв тип учене, в който водеща роля има учителят. В е-учебника ми ролите са обърнати. Въпреки че всеки урок има постоянно методическо управление, както и експертни съвети за добри практики при ученето на чужд език, активната роля остава за учащия. А всички знаят, че учебният материал се усвоява отлично от мотивирани, активни хора. Интерактивните задачи са забавни и едновременно с това ефективни.

Кой може да учи с него?

Онлайн курсовете по немски базирани на е-учебника “Немският е лесен” са ориентирани към гимназисти, студенти и възрастни. Темите са разработени с общи аспекти за придобиване на основни знания за всички, които са 15+. За деца под 15 години се работи над специални курсове за тяхната възраст. 

Немският е лесен  - дигитален самоучител по немски съчетаващ ефективната комуникативна методика с дигиталния формат, който дава неподозирана свобода на ученето. И същевременно стъпва върху познатите учебни навици. 

Искаш ли да се убедиш? На Онлайн Платформата Онлайн Виа Германика има безплатен Демо курс и безплатни уроци по немски. Опитай, без да плащаш нищо!