Системата Витанова

СИСТЕМАТА ВИТАНОВА - ЛЕСНИЯТ НАЧИН ДА УЧИШ НЕМСКИ ОНЛАЙН

Онлайн обучението по немски, което предлагам чрез интернет платформата Онлайн Виа Германика, е в съзвучие с динамичното време, в което живеем. То дава възможност на всеки да учи немски, където и да се намира, независимо от часа на денонощието. Считам, че този невероятен комфорт на учене е страхотен. Така се заех с търсенето на подходяща форма за онлайн обучение. Преминах през много идеи, форми, стратегии, докато достигна до тези видове онлайн курсове по немски език, които предлагам на онлайн платформата Online Via Germanika.

Започнах съставянето на онлайн-уроците изхождайки не само от преподавателския ми опит и принципите на комуникативната методика, но и от перспективата на учащия. Знаех, че така мога да остана вярна на собствения си стил и да създам истинско онлайн обучение по немски, подредено в точна система, от което курсистът да има реална полза за себе си. В противен случай той само си губи времето, а именно времето е един от най-ценните ресурси при езиковото обучение. 

Но какви са основните страни на онлайн самоучителя “Немският е лесен”, с който можеш да учиш немски на интернет платформата Онлайн Виа Германика? Ако целта ти е да научиш немски, за да общуваш, следните 4 характеристики  на онлайн обучението по немски в Онлайн Виа Германика определено ще ти допаднат.

 1. ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СЪДЪРЖАТЕЛНОСТ

 

▙▜ Доброто учебно съдържание е първото и най-важно условие за придобиване на стабилни езикови знания. Ако учебникът е повърхностен и не предоставя подредени знания в дълбочина и най-атрактивната външна визия не може да помогне за проговарянето на  чужд език. ▙▜ / Г. Витанова /

Първостепенно по цел, съдържанието на онлайн самоучителя “Немският е лесен” е изградено върху принципите Последователност и Комуникативност. Затова учебният материал е свързан помежду си, организиран по нива и по теми на общуване. 

В допълнение към това всяка тема е разработена систематично в цялостен урок с 10 - 20 раздела. В тях се изграждат 4-те основни езикови компетенции, а прилежащата лексика и граматика се извеждат в контекст. Във всеки урок са включени няколко текста за четене и слушане, до 150 думи и минимум 2 граматични единици, които са умело разпределени в отделните му части, за да се усвояват последователно. Към това са прибавени и аудио записи за развиване на езиковите умения, за подобряване на произношението и и като помощ при ученето. 

 

2. ПЛАВНА НАУЧИМОСТ

▙▜ Процесът на учене започва със запознаването с новия материал и завършва с неговото тестване. Но между тези 2 крайни точки лежи един дълъг процес, в който учащият разбира, осъзнава, сравнява, повтаря, усвоява и едва тогава прилага наученото. Тези важни стъпки в учебния процес трябва стриктно да се спазват в преподаването. За да може урокът да бъде усвоен. ▙▜ / Г. Витанова /

Онлайн курсовете по немски в Онлайн Виа Германика са построени така, че новият учебен материал да се усвоява стъпка по стъпка, като се преминава през всичките му важни етапи: въвеждане, обясняване, разбиране, първично затвърждаване и вторично затвърждаване. Всеки урок, както и всеки раздел изхожда от стария материал и върху него се надгражда новия. За трайно усвояване на материала има преговорни раздели, обобщение на важните елементи на взетия материал и немско-български речник на взетите думи на края на всеки урок. 

Но онлайн уроците ми не само развиват 4-те езикови умения и знания по определена тема на нивото на курса постепенно и плавно. Те провокират също да се учи асоциативно, като се използват всякакви знания, за да се върви устойчиво напред. Така познатото върви ръка за ръка с новото, а активната страна е обучаемият. 

 

3. СУПЕР КОМФОРТ НА УЧЕНЕ

▙▜ Възможността да можеш да избираш кога, къде и колко да учиш считам за изключителен личен комфорт. С Онлайн Виа Германика ученето на немски не зависи от други обстоятелства, а единствено от теб самия. Ето тази вълнуваща свобода дава обучението, когато е 100% онлайн. ▙▜ / Г. Витанова /

Чуждоезиковото обучение е един дълъг процес, който според мен трябва да протича максимално гладко, за да е успешен. Затова дадох задание за изработване на собствена образователна интернет платформа, с която всеки да може да работи без да има специални компютърни умения. Още когато тя бе завършена на първи етап, установих, че основната ми идея е факт: Интернет платформата Онлайн Виа Германика наистина се отличава с ясна визия, прегледна структура, интуитивна прогресия, а интерактивните упражнения са с ясен механизъм. Тази изчистеност позволява в центъра на обучението да стоят учебният материал и учащият, а не справянето с технически проблеми или заигравка с впечатляващи, но лишени от ефективност форми на работа.

На тази специална интернет платформа качвам готовите курсове от онлайн-самоучителя “Немският е лесен”. Тя осигурява комфорта за безпроблемно учене от всяко място и по всяко време, като се използват устройствата, които са подръка. Единственото, което е необходимо, е стабилна интернет връзка. И естествено да знаеш своето потребителско име и парола.

 

4. МОТИВИРАЩА ПОДКРЕПА

 

▙▜ Една от най-важните задачи на учителя е да помага и подкрепя учащия с точни и ясни напътствия и да го съветва, как да учи ефективно. Тази страна на учебния процес за мен е големият скок от ученето към успешното овладяване на учебния материал.  ▙▜ / Г. Витанова /

В “Немският е лесен” учителят няма ти липсва. На всеки етап от урока аз ще бъда до теб с точни съвети, какво да правиш, в каква последователност да учиш, как да се справяш с лексиката и дали да си доволен от постигнатото. Всички тези насоки са кратки и точни, лесни за изпълнение и ефективни като резултат, защото са плод от дългогодишната ми работа с хора на всякаква възраст, които са учили немски при мен с различна цел. Затова съм убедена, че ще помогнат и на теб. Друга важна мотивираща страна на онлайн обучението ми е също, че онлайн уроците са написани специално за българи. Обясненията са на български, като дори най-сложните езикови явления са написани на разбираем език - така, както ги обяснявам на учениците си в класната стая. Много често използвам и сравнения с българския език, за да може всичко да се осъзнае по-пълно и по-бързо. 

Осъзнавам, че ученето с помощта на самоучител е дейност, която изисква добра организация на личното време. Затова съм вложила много усилия, да оказвам помощ на всеки етап от учебния процес, за да се чувства обучаемият уверен в себе си. Различните аспекти на мотивиращата подкрепа в “Немският е лесен” със сигурност са най-отличаващата част на Системата Витанова и отговарят напълно на моя личен стил на преподаване.