Ценности

Една от най-важните задачи на учителя е да помага и подкрепя учащия с точни и ясни напътствия и да го съветва, как да учи ефективно. Тази страна на учебния процес за мен е големият скок от ученето към успешното овладяване на учебния материал. И ключът към откриването на собствените възможности.