Немският е лесен. Безплатен урок по немски. Род на същ. име 2

В моята кариера като преподавател по немски език винаги съм поставяла на първо място лексиката. Защото колкото повече думи се научат, толкова по-добре може да се общува. И защото не всички грешки са пренебрежими, много от тях и то точно лексикалните водят до неразбиране.

Във втория безплатен урок по немски за рода на съществителното име ще разгледам правилата за женски род. Ще се убедите, че въпреки изключенията, правилата са от голяма полза за правилното научаване на определителния член на немското съществително в немския език. 

2.1. Женски род (по значение)

- лица женски пол

die Frau (жена), но das Mädchen

- животни от женски пол 

die Kuh (крава), но das Huhn (кокошка),

 das Schaf (овца)

- наименования на дървета

die Birke (бреза), но der Ahorn

- названия на цветя

die Aster (астра), но der Mohn (мак),

der Kaktus (кактус)

- имена на плодове и овошки

die Birne (круша), но der Apfel (ябълка),

der Pfirsich (праскова), der Kürbis (тиква)

- повечето немски реки

die Elbe, die Oder, die Spree, но der Rhein,

 der Main, der Neckar

2.2. Женски род (по форма)

Съществителни с наставки

 

-in

die Laborantin (лаборантка)

-ung

die Übung (упражнение)

-heit

die Freiheit (свобода)

-keit

die Möglichkeit (възможност)

-schaft

die Landschaft (ландшафт)

-ei

die Malerei (живопис)

 

Чужди думи с наставки:

 

-ie

die Chemie (химия)

-tät

die Universität (университет)

-tion

die Station (станция)

-ur

die Kultur (култура)

-ik

die Physik (физика)

-age

die Reportage (репортаж)

-ade

die Fassade (фасада)

-anz

die Ambulanz (амбулатория)

-enz

die Existenz (съществуване)

 

Повечето съществителни с наставка -e 

die Liebe (любов)

die Kälte (студ)

die Hilfe (помощ)

die Lampe (лампа)

Първата част на статията може да прочетете тук.

Ако сте разбрали без проблеми граматиката в този безплатен урок по немски  и желаете да учите немски системно, опитайте с онлайн самоучителя за начинаещи “Немският е лесен”. Очевидно няма да имате проблем с разбирането на уроците. Влезте в модерната платформа за немски език Онлайн Виа Германика и се регистрирайте безплатно. Информация за индивидуални уроци с учител може да прочетете тук.