Немски език за начинаещи в Онлайн Виа Германика

Ученето на немски онлайн със самоучител със сигурност поражда в мнозина от вас съмнения в ефикасността на самообучението. Повечето си представят старите хартиени самоучители, изградени на граматичен принцип. А и въпросът: Ако нещо не ми стане ясно, кой ще ми го обясни? като че ли издига непреодолима бариера пред желанието. Само като си помисля, колко хиляди пъти съм питала по време на часа или в края му: Имате ли въпроси? И вие любезни читатели сигурно знаете точно: Отговорът 99% е бил отрицателен!

 

Важно: Учебното съдържание и начинът на учене трябва да са добре организирани с Лесна Достъпност

Спорове за най-ефективните форми за чуждоезиковото обучение съществуват отдавна. И досега няма единно мнение по въпроса, кои са най-добрите начини за учене и преподаване на чужд език. Причината за това е, че влияние оказва не толкова възрастта, а най-вече стилът на учене / всеки човек учи различно /, културата на учене / личната учебна биография /, както и поставените цели. Към това се прибавя ежедневните дейности със своята неумолимост. И когато различни фактори ограничават формата на обучение, нека не вдигаме немощно рамене, че “така не става”, само защото занятията не се провеждат по стария познат начин на учене и преподаване. Истината всъщност е, че винаги е имало алтернативи, има ги и сега. И тяхната успешност се определя не от това, че ги знаем от ученическите ни времена, нито пък от красивата фасада или необичайни клоунади, привличащи вниманието. Важно е учебното съдържание и начинът на учене да са добре организирани. Когато уроците са подредени в ясна система, с материал, който плавно покоряваш и ти е показано, как да го научиш, тогава резултатът е откровено положителен.

Тези 2 важни фактора - системно надграждане на знанията и конкретни съвети, как да се усвоят те - съм  обединила в онлайн самоучителя “Немският е лесен”, изграден от курсове по немски по нива. Несъмнено електронната форма на самоучителя има преимуществата на Лесната Достъпност, създава много удобства и пести много средства. Очевидно е още, че е-учебникът е учебникът на бъдещето! / за предимствата му прочети тук /

 

Какво НЯМА да намериш в онлайн самоучителя “Немският е лесен” и защо?

Той не е изграден от кратки видеа по различни теми, които да изгледаш за кратко време като пасивен зрител. Защото сега под онлайн обучение често се визира сбор от видеа с обяснения. Наистина те ни заливат, като голяма част от тях са наистина страхотни! Но не може да не направи впечатление, че те са посветени предимно на частични граматични въпроси или на кратки тематични диалози. Занимателни, интересни, красиви и неангажиращи със задачи към гледащия ги - наистина са приятни! Но можеш ли да изградиш езикови умения и знания с тяхна помощ? Последователно и без пропуски?  Нарастващата тенденция за учене с помощта на дигиталните медии смятам за положителна, а YouTube е насреща с множество учебни видеа.

НО! Мястото на тези прекрасни видеа са в допълнителните форми на самообучение - затвърждаване, преговор, обобщение, разяснение. Те не могат да обхванат цялостно езиково ниво поради огромния му обем, нито пък да развият по една и съща тема свързан помежду си учебен материал за всички компетенции по езика -  четене с разбиране, слушане с разбиране или пък говорене и писане. Затова в добрите учебници за обучение по чужд език те са просто едно допълнително приложение. За допълване на възприятията. 

 

Големият обем на едно реално езиково ниво и активното учене - гаранция за успех!

Е - самоучителят “Немският е лесен”, който съм развила на базата на комуникативната методика, съдържа 1400 думи и изрази обхващащи 12 теми от ежедневието само за ниво А1 - 6 тематични урока в А1.1 и още 6 в А1.2. Във всеки урок се развиват всички езикови компетенции чрез текстове за четене и слушане и ситуации за писане и говорене. Това става чрез надграждане на голям обем лексикални и граматични знания обединени тематично, а не разхвърляни без контекст. / за системата на учене с онлайн самоучителя прочети тук

Но най-важните условия за успех в научаването на материала е, че дигиталният самоучител “Немският е лесен” ти дава непрекъснато възможност да си активен учащ, а не пасивен зрител на презентираните знания. На е-платформата Онлайн Виа Германика можеш да упражняваш и затвърждаваш своите нови и стари знания по немски чрез интерактивни действия веднага! И да провериш също веднага, дали си разбрал правилно всичко! Без да чакаш, без да се чудиш!

 

Научи се да учиш оптимално - експертни съвети за автономното учене носещи не само знания!

Дигиталното обучение определено развива учебната автономия и създава условия за подготовка за учене през целия живот - умения, които вече ще ни бъдат непрекъснато необходими. На дневен ред в днешното образование вече стои не само въпросът какво да се учи, а най- вече как да се учи! Именно отговорът на последния въпрос - как? - е последователно развит в самоучителя “Немският е лесен”. Експертните ми съвети за начина на учене са от моята лична преподавателска практика. Да се научиш да учиш - този въпрос винаги ме е занимавал, защото непрекъснато се натъквах на изключително трудоемки начини на учене, които губят страшно много време без да постигат резултат. Затова в дигиталния самоучител “Немският е лесен” на всяко ключово място ще намериш съвет, как да научиш тази единица: дали да пишеш думи и по колко пъти, дали да повтаряш, на какво да обърнеш внимание и защо, кое упражнение да повториш и кога да си доволен от резултата си. Така ще можеш да учиш ефективно за теб самия, без да губиш време в досадни и ненужни дейности, които новата учебна среда просто отстрани!

Да можеш да учиш самостоятелно е много удовлетворяващо! И изпълва не само със знания, а и с увереност в себе си. Това не е умението на необозримото бъдеще, това е умението на днешния ден!

 

Колкото повече поръчваш, толкова по-евтино учиш!

Можеш да започнеш веднага с онлайн курс по немски за съвсем начинаещи А1.1 или малко малко напреднали А1.2. И да усвоиш учебния материал за първо ниво по немски в твоето лично темпо, когато си свободен. Свободен да изграждаш собствените си умения с лична отговорност и амбиция. И да ползваш надграждаща отстъпка за повече от 1 поръчка.